CV

KOULUTUS

2016                                 Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos. Filosofian tohtorilainsäädäntötutkimuksen alalta.

2012                                 Vaasan yliopisto, hallintotieteen tiedekunta, julkisjohtamisen laitos.

                                           Hallintotieteiden lisensiaatti, pääaineena julkisjohtaminen.

1991                                 Helsingin yliopisto Filosofian maisteri, geologia ja mineralogia.

1992                                 Tampereen yliopiston opetusjaosto Hallintonotaari, pääaineena julkisoikeus.

TYÖKOKEMUS

02/2020 –                       TKI-asiantuntija ja projektipäällikkö, Laurea ammattikorkeakoulu.

01/2019 – 1/2020        Yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos.

01/2018 – 12/2018     Tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos.

04/2017 – 12/2017     Projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu.

11/2016 – 04/2017     Project Manager, Asian Programs, Kymenlaakson liitto.

3/2016 – 10/2016        Väitöskirjatyön viimeistely työnhaun ohella.

1/2015 – 2/2016          Projektipäällikkö, Resurssitehokas kiviaineshuolto –hanke, Hämeen liitto.

03/2013 – 12/2014     Hankekoordinaattori, VEDET-hanke, Uudenmaan liitto.

10/2012 – 3/2013        Konsultti, Eero Paloheimo Ecocity Oy.

08/2012 – 08/2015     Projektin aikainen arvioitsija CRISMA –hankkeessa, Pelastusopisto (freelancer).

03/2012 – 09/2012     Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

09/2011 – 12/2011     Tutkija, Vaasan yliopisto

01/2010 – 04/2011     Johtaja, Finnagora, Suomen kulttuurin tieteen ja talouden keskus Unkarissa

01/2005 – 12/2009     Liiketoimintajohtaja, riskienhallinta Gaia Consulting Oy

09/2001– 12/2004      Tutkija, projektipäällikkö Gaia Group Oy

KESKEISET JULKAISUT

Lonka, H. 2016. Valtioneuvoston turvallisuusstrategiatyö lainsäädännön muokkaajana. Väitöskirja lainsäädäntötutkimuksen alalta. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta.

Lonka, H., Tervo, V-P., Uoti, A. ja Keinänen A. 2021. Kuntaa koskeva sääntely ja kunnan oma säädösvalta kriisijohtamisessa. Focus Localis 2/2021 (painossa).

Lonka H., Laitinen K., Huhtinen A., Wähä S., Paasonen, J. ja Keinänen, A. 2020. Kansallisen turvallisuuden vaikutusten arviointi. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2020:28.

Lonka, H., Keinänen, A., Ovaska, E., Kiiski, K., Jääskinen, V., Ylipaavalniemi, J. ja Miettinen, P. 2020. Lainvalmistelu tiedonhallinnan haasteena – tekoäly ratkaisuna? Edilex, Edita Publishing. https://www.edilex.fi/artikkelit/20942

Keinänen, A., Lonka, H., Pajuoja, J., Vartiainen, N., Tuominen, R., Halonen, M., Koskela, T. 2019. Lainsäädännön arviointineuvoston toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Valtioneuvoston selvitys-

ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 12/2019.

Lonka, H. ja  Limnéll, J. 2015: Strategiasta käytäntöön: Suomi kyberlainsäädäntöä kehittämässä. Oikeus 2/2015, s.202-213.

Lonka, H.and Wybo, J-L. 2005. Sharing of experiences. A method to improve usefulness of emergency exercises. Int.Journal of Emergency Management. Vol.2, No. 3, 2005.

Wybo, J-L. and Lonka, H. 2002. Emergency management and information society: how to improve synergy? Int. Journal of  Emergency Management. Vol. 1, No. 2, 2002.