KUKA OLEN

Olen helsinkiläinen filosofian tohtori. Peruskoulutukseltani olen geologi, joten luonnonvara-ja ympäristöasiat ovat sydäntäni lähellä. Työurani olen tehnyt erilaisissa kehittämistehtävissä erityisesti riskienhallinnan ja turvallisuuskysymysten parissa. Tällä hetkellä työskentelen Laurea-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana.

Olen väitellyt oikeustieteisiin valtioneuvoston turvallisuusstrategiatyöstä lainsäädännön muokkaajana. Tutkijana minua kiinnostavat erityisesti lainvalmistelun prosessit ja turvallisuudentutkimus.

Olen Yhteiskuntaturvallisuuden Seuran, Zonta International Piirin 20 ja Suomen Palopäällystöliiton aktiivi sekä Helsingin Keskustapiirin ja Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) mediajaoston puheenjohtaja.


Toimin tutkijana Suomen Akatemian hankkeessa ’Information Resilience in the Wicked Environment’ (IRWIN) 2020-2023. Hankkeen konsortioon kuuluvat Vaasan ja Itä-Suomen Yliopistot, Laurea ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Hankkeessa syvennytään tiedon huoltovarmuuteen ja sen rooliin kansallisen turvallisuuden ja varautumisen osatekijänä. https://www.irwinproject.fi/

Vuonna 2020 keväällä ilmestyi VNTEAS-raporttimme Kansallisen turvallisuuden vaikutusten arviointi, jonka johtopäätöksenä todetaan seuraavasti: ”Hankkeen keskeinen johtopäätös on, että kansallisen turvallisuuden vaikutusten arviointi tulee ymmärtää valtakunnallisen turvallisuusjohtamisen haasteena, jonka osana on säädösjohtamisen tehokas toteuttaminen. Hankkeessa ei ehdoteta kansallisen turvallisuuden lisäämistä olemassa olevan säädösvaikutusarvioinnin ohjeeseen vaan todetaan, että kansallisen turvallisuuden vaikutusarvioinnin tulee tapahtua nykyistä tehokkaamman säädösjohtamisen ohjauksessa.” (katso tarkemmin hankkeesta PROJEKTISIVULLA)